Razendsnel weten hoe vitaal je club is?

Veel Limburgse verenigingen in Limburg hebben of krijgen te maken met de gevolgen van krimp en vergrijzing. Hier krijgt je vereniging een snelle diagnose: wat doet de ontwikkeling van krimp en vergrijzing met jouw vereniging? Heb je straks nog voldoende leden om alle teams te vullen, genoeg vrijwilligers en kader, genoeg inkomsten? Je ontdekt het hier.

Iedere vereniging in Limburg kan gratis gebruik maken van Dokter Krimp door deze vragen te beantwoorden:

Aantal leden per leeftijdscategorie

Vraag 1 van 31
Toelichting:

Lange termijn: 2 tot 4 jaar

Is er een beleidsplan voor de lange termijn?
Vraag 2 van 31
Toelichting:

Samenwerking zoals met scholen, andere verenigingen of de buurtvereniging?

Heeft u beleidsdoelen geformuleerd t.a.v. samenwerking?
Vraag 3 van 31
Toelichting:

Het activiteitenaanbod zijn alle reguliere, vaste activiteiten van de organisatie.

Heeft u beleidsdoelen geformuleerd t.a.v. het activiteiten aanbod?
Vraag 4 van 31
Toelichting:

Aanvullende diensten / producten zijn de extra activiteiten van uw organisatie zoals bijvoorbeeld een kamp, feestavond voor de leden of een spelmiddag voor de jeugd.

Heeft u beleidsdoelen geformuleerd t.a.v. het opzetten van aanvullende diensten / producten?
Vraag 5 van 31
Toelichting:

Jaarplan:  plan waarin de doelen / activiteiten van dat jaar beschreven staan.

Is er een jaarplan opgesteld?
Vraag 6 van 31
Wordt er jaarlijks een begroting opgesteld?
Vraag 7 van 31
Wordt minimaal eens in de 2 jaar een peiling gehouden naar de wensen / verwachtingen van de leden / deelnemers?
Vraag 8 van 31
Toelichting:

Vraagt u aan uw leden / bezoekers / vrijwilligers hoe ze vinden dat de organisatie het doet?

Is er jaarlijks een evaluatie naar het functioneren van de organisatie?
Vraag 9 van 31
Kan iedereen zich aanmelden bij de organisatie?
Vraag 10 van 31
Toelichting:

Samenwerking zoals met scholen, andere verenigingen of buurtorganisatie.

Is er een samenwerking met andere organisaties?
Vraag 11 van 31
Wordt er van elke vergadering een verslag gemaakt?
Vraag 12 van 31
Indien u een vereniging bent, organiseert u dan jaarlijks een algemene ledenvergadering?
Vraag 13 van 31
Toelichting:

Huisregels zoals een huishoudelijk reglement.

Zijn er huisregels opgesteld?
Vraag 14 van 31
Is er een centrale registratie van alle leden / deelnemers?
Vraag 15 van 31
Worden leden / deelnemers gewezen op hun verantwoordelijkheden / verplichtingen?
Vraag 16 van 31
Toelichting:

Legt u uit wanneer de activiteiten zijn, wie contactpersoon is, hoe de organisatie met vrijwilligers omgaat etc.?

Informeert u nieuwe leden / deelnemers over hoe uw organisatie functioneert?
Vraag 17 van 31
Worden leden /deelnemers, ouders van betrokken bij het helpen van activiteiten?
Vraag 18 van 31
Toelichting:

Zoals een feestavond, kamp of speurtocht.

Worden er minimaal tweemaal per jaar activiteiten georganiseerd naast de kerntaak van de organisatie?
Vraag 19 van 31
Is er een functieomschrijving aanwezig van alle bestuursleden en commissies?
Vraag 20 van 31
Het algemeen bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester?
Vraag 21 van 31
Toelichting:

Heeft u elk jaar een gesprek met uw vrijwilligers over hun werkzaamheden of ze het nog leuk vinden of wellicht andere taken willen?

Peilt het bestuur elk jaar naar de wensen en behoeften van het kader?
Vraag 22 van 31
Toelichting:

Denk aan EHBO-cursus of een cursus Excel / Word, bijscholingen zoals omgaan met pubers, dementie etc.

Wordt kader gestimuleerd tot bijscholingen / cursussen t.a.v. kernactiviteit?
Vraag 23 van 31
Toelichting:

Wat doet u bijvoorbeeld als er iemand ziek is? Of hoe gaat u om met onkostenvergoedingen of reiskosten? Heeft u deze afspraken ergens vastgelegd?

Zijn er afspraken gemaakt over hoe om te gaan met vrijwilligers?
Vraag 24 van 31
Heeft de organisatie voldoende vrijwilligers?
Vraag 25 van 31
Kent de jaar- of exploitatierekening een positief saldo?
Vraag 26 van 31
Toelichting:

Vreemd vermogen: alle verplichtingen / schulden die de organisatie heeft.
Eigen vermogen: alle activa van een organisatie met de schulden er van af getrokken.

Is het eigen vermogen groter dan of gelijk aan het vreemd vermogen?
Vraag 27 van 31
Toelichting:

Vaste kosten zijn bijvoorbeeld: huur, energiekosten, trainerskosten.
Vaste inkomsten zijn bijvoorbeeld: contributies of donaties.

Worden vaste kosten door vaste inkomsten betaald?
Vraag 28 van 31
Heeft de organisatie sponsoren?
Vraag 29 van 31
Toelichting:

Denkt u aan grote clubacties, loterijen of verkoop van bloembollen.

Worden er jaarlijks geldwervingsacties georganiseerd?
Vraag 30 van 31
Toelichting:

Denk hierbij aan het reserveren van geld voor nieuwe materialen of nieuwe activiteiten die de organisatie nu nog niet doet of gebruikt.

Reserveert u geld of maakt u budget om te vernieuwen?
Vraag 31 van 31
De organisatie kan de laatste drie jaar aan al haar financiële verplichtingen voldoen?